« Takaisin

Messerschmitt Bf 109G-6 (MT-507)

Messerschmitt Bf 109 on ilmailuhistorian eniten valmistettu hävittäjälentokone ja tunnetuin saksalainen hävittäjälentokone. Koneen ensilento tapahtui 28.5.1935. Kaikkiaan konetta valmistettiin kaikki alamuunnokset huomioiden arviolta 36 000 kpl. Messerschmitt Bf 109 G pääsi tuotantoon vuonna 1942 ja kaikkiaan G-alatyyppiä valmistettiin noin 23 000 kpl. Suomi sai ostaa 30 Messerschmitt Bf 109G-6 -konetta Leningradin saartorenkaan murruttua tammikuussa 1944. Myöhemmin ostettiin lisää 82 G-6- ja kolme G-8-konetta. Messerschmitt Bf 109G -hävittäjillä saavutettiin jatkosodassa 663 ilmavoittoa. MT-507 lensi tyypin viimeisen lennon 13.3.1954. Kone toimi muistomerkkinä Utissa vuoteen 1970, jolloin kone otettiin entisöitäväksi Suomen Ilmavoimamuseoon.

Koneen tunnus: MT-507

Kone on nähtävillä Suomen Ilmavoimamuseossa. Kone on entisöity.


The Messerschmitt Bf 109 is the holder of the production record for fighters. It is the best known Goerman WWII fighter. The prototype of Bf 109 took air first time on May 28th 1935. The total production including all versions was about 36 000 aircraft. The production of Messerschmitt Bf 109 G started in 1942 and the total production was about 23 000 aircraft. Finland bought 30 Messerschmitt Bf 109G-6 fighters in January 1944 after the siege of Leningrad breaked. Later Finland bought 82 additionalk G-6s and three G-8s. The pilots claimed 663 kills by Messerschmitt Bf 109G. The MT-507 made last flight of the type on March 13th 1954. The aircraft act as a monument until 1970 when its restoration started.

Aircraft code: MT-507

The aircraft is on the show of the Finnish Air Force Museum. The aircraft is restored.