« Takaisin

Cessna C-37

Amerikkalainen Cessna esitteli vuonna 1935 nelipaikkaisen yksimoottorisen C-34-ylätason, joka oli aikanaan edistyksellinen. Koneessa ei nimittäin ollut lainkaan ulkopuolisia tukia ja niinpä se saavutti 145 hevosvoiman tähtimoottorilla peräti 260 km/h huippunopeuden. Vuonna 1937 esiteltiin paranneltu C-37, jossa oli leveämpi siipi, sähkötoimiset laskusiivekkeet ja parannettu laskuteline. Myöhemmin kehitettiin mallit C-38, C-145 ja C-165. Kaikkiaan konesarjaa rakennettiin 186 kpl, josta C-37:n osuus on 46 kpl.

Veljekset Karhumäki Oy hankki C-37-koneen, joka rekisteröitiin 26.2.1938. Kone oli ahkerassa käytössä, sillä kun kone pakko-otettiin Suomen Ilmavoimille Talvisodan alla, koneella oli lennetty jo yli 438 tuntia. Konetta käytettin ilmavoimissa koulukoneena Täydennyslentolaivue 39:ssä ja Lentolaivue 6:ssa. Kone varastoitiin 24.6.1941 ja ostettiin ilmavoimille 17.10.1941. Kaikkiaan ilmavoimat ehti lentää koneella liki 234 tuntia. Veljekset Karhumäki osti koneen 1.12.1943, kunnosti ja myi Ruotsiin. Kone rekisteröitiin Ruotsissa 20.8.1945 ja poistettiin rekisteristä 9.11.1954. Käytöstä poistamisen jälkeen konetta säilytettiin ladossa. Kone hankittiin Suomeen vuonna 2008.

Koneen tunnus: SE-ANP, CE-1, OH-VKF, "Kymppi"

Kone on entisöitävänä Hallissa.


The Cessna introduced a single-engine four-seat C-34 high-wing monoplane in 1935. The aircraft was advanced. It has not outside struts and therefore it was quite fast. With a 145 hp radial it reached 260 kmph top speed. The enhanced C-37 with wider cockpit, electrical flaps and better undercarriage introduced in 1937. Later variants C-38, C-145 and C-165 were developed. Includin all variants the total production number was 186 aircraft and 46 of them were C-37s.

Veljekset Karhumäki Oy acquired C-37 and it was registered on February 26th 1938. The use was very intensive because when it was requisitioned to the Finnish Air Force just before thye Winter War, the aircraft has flown over 438 houts. The Finnish Air Force used C-37 as a trainer in the Supplementary Squadron 39 and in Squadron 6. The aircraft was stored on June 24th 1941 and it was bought to the Finnish Air Force on November 17th 1941. The flight time in the military use was almost 234 hours. Veljekset Karhumäki Oy bought it back on December 1st 1943, repairet it and sold it to Sweden. It was registered in Sweden on August 20th 1945 and deleted from a register on November 9th 1954. After that the aircraft was stored in a shed. The aircraft was bought to Finland in 2008.

Aircraft code: SE-ANP, CE-1, OH-VKF, "Kymppi" ("Ten")

The restoration of the aircraft has started in Halli.