« Takaisin

Klemm L 25 (OH-KLA)

Klemm Kl 25 perustui Hans Klemmin suunnittelemaan Daimler L20 -koneeseen, joka lensi ensilentonsa vuonna 1924. Vuonna 1927 markkinoille tuli Hans Klemmin ja Robert Lusserin suunnittelema Klemm L25, josta kehitettiin mm. tehokkaammalla moottorilla varustettu Klemm Kl 25. Konetta valmistettiin vuosina 1928-1939 Saksassa noin 30 muunnoksena noin 600 kpl ja lisäksi lisenssillä Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa noin 200 kpl. Suomeen Klemm L25 ja Kl 25 -koneita tuotiin neljä.

Wäinö Bremer tilasi koneeen suoraan tehtaalta vuonna 1928 ja se saapui Suomeen alkuvuodesta 1929. Kone oli tyyppiä L 25 a ja sen sarjanumero on 137. Bremer myi koneen vuonna 1931 Matti Pukkilalle, joka lensi koneella vuoteen 1946. Kone päätyi Mikkeliin ilman moottoria. Kone vaurioitui pakkolaskussa vuonna 1958 mutta korjattiin lentokuntoiseksi. Kone vaurioitui pakkolaskussa uudelleen 27.7.1965. Konetta ei korjattu enää lentokuntoiseksi, vaan lahjoitettiin Suomen Ilmailumuseolle vuonna 1985. Ilmailumuseoyhdistyksen Tiistaikerho konservoi koneen vuosina 1998-1999.

Koneen tunnus: OH-KLA, OH-ABA, K-SABA

Kone on näytteillä Suomen Ilmailumuseossa. Kone on konservoitu.


Klemm Kl 25 is based on Daimler L20 designed by Hans Klemm. L20 flew first time in 1924. Hans Klemm and Robert Lusser designed Klemm L25. It was introduced in 1927. The next variant was Klemm Kl 25 with more powerful engine. The aircraft was in production in 1928-1939 and the total production number was about 600 aircraft excluding about 200 aicraft produced in U.K. and U.S. under licence. Only four Klemm Kl 25s were imported to Finland.

Mr Wäinö Bremer ordered the aircraft from the factory in 1928 and it was delivered at the beginning of the year 1929. The aircraft was type L 25 a and the serial number is 137. Mr Bremer sold the aircraft to Mr Matti Pukkila in 1931. Mr Pukkila flew by the aircraft until 1946 when he sold it to Mikkeli without engine. The aircraft damaged in a forced landing 1958 but it was repaired to airworthy condition. It damaged seriously in forced landing on July 27th 1965. After complex phahes, the aircraft donated to the Finnish Aviation Museum in 1985. The Tuesday Club of the Aviation Musum Society preserved aircraft in 1998-1999.

Aircraft code: OH-KLA, OH-ABA, K-SABA

The aircraft is on the show of the Finnish Aviation Museum. The aircraft is preserved.