« Takaisin

Mignet HM-14 Pou du Ciel (OH-BFA)

Mignet HM-14 Pou du Ciel (Taivaankirppu) -koneen suunnitteli ranskalainen sähköinsinööri Henry Mignet. Kone lensi ensilentonsa vuonna 1933. Kone oli suunniteltu yksinkertaiseksi ja siinä oli vain neljä pääkomponenttia: kaksi siipeä, runko ja sivuperäsin. Koneen pystyi rakentamaan perustyökaluilla. Koneesta tuli suosittu mm. siitä julkaistun rakennus- ja lento-ohjeen ansiosta. Suomessakin käynnistettiin erään arvion mukaan jopa 26 Taivaankirpun rakennustyöt. Konetyyppi joutui kuitenkin lentokieltoon vuonna 1939 lento-onnettomuuksien takia.

Kolme Kulosaarelaista koulupoikaa - Pehr ja Lars Andersin ja Erik Johan Wahlberg - perustivat "Brändö Flygmaskinsfabrikin" ja aloittivat Taivaankirpun rakentamisen syyskuussa 1935. He rakensivat koneen siivet ja rungon mutta koneesta jäi puuttumaan moottori. Kone ei valmistunut koskaan ja rakentajat rikkoivat siivet. Koneen runko katosi myöhemmin. Ilmailumuseoyhdityksen Tiistaikerho rakensi koneesta replikan 1990-luvun puolessa välissä.

Kone on replika tai oikeammin viimeinen Suomessa rakennettu Taivaankirppu.

Koneen tunnus: OH-BFA

Kone on näytteillä Suomen Ilmailumuseossa.


The Mignet HM-14 Pou du Ciel (Flying Flea) was designed by French electricity engineer Henry Mignet. The prototype flew first time in 1933. The aircraft was simple and had only four main componenets: two wings, a fuselage and a rudder. The aircraft was able to be built by basic tools. The aircraft proved popular due to published construction and flying handbook. It is possible that even 26 Flying Flea projects were started in Finland. The aircraft type was grounded due to fligh accidents in 1939.

Three juniors from Kulosaari - Pehr and Lars Andersin and Erik Johan Wahlberg - established the Kulosaari Aircraft Factory and started to build the Flying Flea in September 1935. They built wings and fuselage but they had not enough money to buy the engine. Therefore the aircraft was never completed and they broke the wings and the fuselage dissappeared later. The Tuesday Club of the Aviation Museum Society built a replica of the aircraft in the middle of the 1990s.

The aircraft is a repica or more correctly it is the last Flying Flea built in Finland.

Aircraft code: OH-BFA

The aircraft is on the show of the Finnish Aviation Museum.