« Takaisin

DFS SG 38 Schulgleiter

Edmund Schneider, Rehberg ja Hofmann suunnittelivat alkeisliitokoneen SG 38 Edmund Schneiderin tehtaalla Grunaussa vuonna 1938. Koneesta tuli ohjausominaisuuksiltaan helppo ja miellyttävä. SG 38:sta tuli aikansa eniten käytettyjä alkeisliitokoneita. Kone soveltui sekä vintturi- että kumiköysihinaukseen.

Suomen Ilmapuolustusliitto hankkin vuonna 1944 Saksasta kymmenen SG 38 Schulgleiter -alkeisliitokonetta. Koneet saivat tunnukset SG-1...SG-10. SG-1:tä käytettiin vuoteen 1959 saakka ja rekisteristä se poistettiin vuonna 1970.

Koneen tunnus: SG-1

Kone on näytteillä Suomen Ilmailumuseossa.


Mr Edmund Schneider, Mr Rehberg and Mr Hofmann designed primary glider SG 38 at Edmund Schneider's factory at Grunau in 1938. The flight charasteristics of the aircraft were pleasant. Typical launch methods were bungee launch or by winch. SG 38 was on of the most commonly used primary gliders of its time.

Ten SG 38:s were imported from Germany for the Finnish Air Defence League in 1944. The aircraft were registered as SG-1 to SG-10. SG-1 was used until 1959 and it was deleted from the register in 1970.

Aircraft code: SG-1

The aircraft is on the show of the Finnish Aviation Museum.