« Takaisin

PIK-20

Purjekoneiden luokkasäännöt muuttuivat mahdollistaen jättöreunalaipat ja vesipainolastin. Teknillisen Korkeakoulun (nykyään Aalto-yliopisto) Kevytrakennetekniikan laboratoriossa päätettiin rakentaa kaksi OSTIV 15m -luokkaan sopivaa kilpapurjekonetta. Pohjaksi otettiin DI Pekka Tammen diplomityö. Suunnittelu ja rakennustyö aloitettiin Hannu Korhosen ja Markku Hiedanpään johdolla keväällä 1971. Koneprojektin yhteydessä tehtiin seitsemän diplomityötä. Diplomityön tekijöiden lisäksi projektiin osallistui kymmeniä Polyteknikkojen Ilmailukerhon jäseniä. Kone lensi ensilentonsa 10.10.1973.

Molino Oy aloitti koneen sarjatuotannon vuonna 1974. Australialainen Ingo Renner saavutti maailmanmestaruuden PIK-20B:llä vuonna 1976. PIK-20-koneita rakennettiin Suomessa vuoteen 1981 saakka 420 kappaletta, joista 103 oli PIK-20E-moottoripurjehtijoita. Kun PIK-20E:n valmistusoikeudet myytiin Ranskaan, sinne vietiin toistakymmentä puolivalmista konetta. Kaikkiaan PIK-20-koneita valmistettiin noin 440. Niistä 55 jäi Suomeen.

OH-425X on yksi PIK-20:n kolmesta prototyypistä. Se lahjoitettiin Suomen Ilmailumuseolle 10.10.1988 - täsmälleen 15 vuotta ensilennon jälkeen.

Konetyypin lempinimi oli "Tiu".

Koneen tunnus: OH-425X

Kone on näytteillä Suomen Ilmailumuseossa.


The rule changes of Standard Class glider enabled flaps and water ballast. Two sailplanes were decided to build in order to meet the rules of this class in HUT (Helsinki University of Technology, nowadays Aalto University). The basis of the work was the Master's Thesis of M.Sc. Pekka Tammi. The design and building work were started in the leadership of Hannu Korhonen and Markku Hiedanpää in Spring 1971. In all seven Master's Thesis were made during the project. In addition to these seven students, even tens of the members of Polyteknikkojen Ilmailukerho (PIK) participated in the project. The prototype flew first time on October 10th 1973.

Molino Oy started the production next year. Australian Ingo Renner won the World Championship with PIK-20B in 1976. The production of PIK-20 continued in Finland till 1981. In all some 420 PIK-20s were built in Finland, including 103 PIK-20E motor gliders. When the production rights were sold to France, over ten incomplete motor gliders were exported to France. Including all versions of PIK-20 some 440 aircraft have been delivered.

OH-425X was one of the three prototypes. It was donated to the Finnish Aviation Museum on October 10th 1988 - exactly 15 years after the first flight.

The nickname of the aircraft type was "Tiu" (Score).

Aircraft code: OH-425X

The aircraft is on the show of the Finnish Aviation Museum.