« Takaisin

I.V.L. K.1 KurkiSuomalainen puurakenteinen, ylätasoinen ja nelipaikkainen Kurki-kone suunniteltiin Ilmailuvoimien Lentokonetehtaalla vuonna 1926 ja se lensi ensilentonsa 20.3.1927. Kone oli suunniteltu siviilipuolen ryhmäkoulutuskoneeksi sekä postin ja matkustajien kuljetukseen. Kone sai lempinimen "Järvisen laatikko". Koneella lennettiin koelentoja vuonna 1927, mutta koneen konstruktio ei osoittautunut toimivaksi.

Kurki otettiin konservoitavaksi 19.4.2016. Konservointi tehtiin Ilmailumuseoyhdityksen Tiistaikerhon ja Suomen Ilmailumuseon yhteisprojektina. Kone oli "I.V.L. K.1 Kurki - Järvisen laatikko" -erikoisnäyttelyssä Suomen Ilmailumuseon välihallissa 18.12.2018-12.5.2019. Näyttelyn jälkeen kone purettiin, siirrettiin Vesivehmaalle ja koottiin.

Koneen tunnus: -

Kone on Päijät-Hämeen Ilmailumuseossa. Kone on konservoitu. Kone on moottoriton.


The wooden high-wing four-seat Finnish Kurki was designed at the State Aircraft Factory in 1926 and its maiden flight was on March 20th 1927. It was designed as a civilian group-training, passenger and mailplane. Its nickname was "Järvinens box". Test flights were flown in 1927, but the design did not prove workable.

The conservation project of the Kurki started on April 19th 2016. The conservation was made in co-operation between Aviation Museum Society's Tuesday Club and the Finnish Aviation Museum. The aircraft was on the show in "The I.V.L. K.1 Kurki - Järvinen's box" special exhibition in the Finnish Aviation Museum between December 18th 2018 and May 12th 2019. After the exhibition, the aircraft was disassembled, moved to Vesivehmaa and assembled again.

Aircraft code: N/A

The aircraft is on the show in the Päijänne-Tavastia Aviation Museum. The aircraft is conserved. The engine is missing.