« Takaisin

Fouga CM 170 Magister (FM-21)

Ranskalaisen Fouga CM 170 Magisterin ensilento tapahtui 23.7.1952. Kone on ensimmäisiä alun pitäen suihkuharjoituskoneeksi suunniteltuja konetyyppejä ja ensimmäinen laajaan sarjavalmistukseen päässyt suihkuharjoituskone. Suomen Ilmavoimat päättivät hankkia kahdeksan Fougaa 23.11.1958. Ensimmäiset kolme konetta lennettiin Suomeen jo 19.12.1958 ja viimeinen kahdeksasta tilatusta 15.4.1959. Elokuussa 1959 päätettiin tilata kymmenen lisäkonetta, jotka toimitettiin vuonna 1960. Yhtäaikaa koneiden hankinnan kanssa valmisteltiin koneiden lisenssivalmistusta Valmetilla. Ensimmäiset 22 konetta tilattiin jo 14.10.1958. Niistä viisi ensimmäistä koottiin valmiista osista, minkä jälkeen kotimaisuusastetta lisättiin. Viimeinen Valmetin rakentama Fouga luovutettiin 16.6.1967. Suomen Ilmavoimilla oli yhteensä 80 Fougaa. Viimeisen lennon lensi FM-45 19.12.1988. Eniten lensi FM-42, 5 008 tuntia.

FM-21 lensi ensilentonsa 28.4.1960 ja viimeisen lentonsa 3.12.1984. Kokonaislentoaika oli 3 728 tuntia.

Koneen tunnus: FM-21

Kone on muistomerkkinä Kauhavalla.


The maiden flight of the Fouga CM 170 Magister was on July 23rd 1952. The type is one of the the first jet trainers in the world. The Finnish Air Force ordered eight Fougas on November 23rd 1958. The first three Fougas arrived to Finland as soon as December 19th 1938 and all eight aircraft were delivered on April 15th 1959. Ten extra Fougas were decided to order in August 1959 and they were delivered in 1960. In parallel with the procurement of Fougas, the licence production was under preparation at Valmet. The first 22 aicraft were ordered on October 14th 1958. The first five of them were assembled by using finished parts. After that, the domestic content was increased step by step. The last Fouga built at Valmet delivered on June 16th 1967. In all the Finnish Air Force had 80 Fougas. The last flight of Fouga in the Finnish Air Force was flown by the FM-45 on December 19th 1988. The most flown Fouga was FM-42: 5 008 hours.

FM-21 flew maiden flight on April 28th, 1960 and last flight on December 3rd, 1984. The total flying time was 3,728 hours.

Aircraft code: FM-21

The aircraft is a memorial at Kauhava.