« Takaisin

Blackburn Ripon IIF

Blackburn kehitti Ripon-torpedo- ja tiedustelukoneen korvaamaan Blackburn Dartit. Kone lensi ensilentosa 17.4.1926. Blackburn rakensi parannettua Ripon II -konetta 20 kpl, Ripon IIA -konetta 40 kpl ja metallirakenteisilla siivillä varustettua Ripon IIC -konetta 30 kpl. Kokonaan metallirakenteinen versio sai nimen Ripon III ja siitä kehitettiin Bristol Pegasus -moottorilla varustettu Blackburn Baffin. Suomen Ilmavoimat osti vuonna 1928 koneen valmistuslisenssin ja yhden mallikoneen. Sekä lisenssipiirustukset että mallikone myöhästyivät pahasti. Koneen rakentamisessa oli paljon tuotanto-ongelmia ja ongelmia aiheutti myös sopivan moottorin löytäminen. Lopulta päädyttiin Bristol Pegasus -moottoriin, joten Suomen Ripon IIF muistuttaa ulkonaisesti enemmän Baffin I:tä kuin Ripon II:ta. Koneita rakennettiin kolmessa erässä 25 kpl vuosina 1930-1934. Riponia käytettiin tiedustelu-, yhteistoiminta-, pommitus- ja maalinhinauskoneena. Riponin korvaajaksi valittiin Fokker T.8W mutta hankinta epäonnistui Saksan valloitettua Alankomaat. Viimeinen Ripon-lento tapahtui 16.2.1945.

Kone on ainoa säilynyt tyyppinsä edustaja maailmassa. Yksilöhistoria.

Koneen tunnus: RI-140

Kone on näytteillä Päijät-Hämeen Ilmailumuseossa.

Blackburn_Ripon_IIF_RI-140_via_Apali_Oy.jpg

RI-140. Kuva/Photo: via Apali Oy.

Blackburn developed Ripon torpedo and reconnaissance aircraft to substitute Blackburn Darts. The maiden flight of the prototype was April 17th, 1926. Blackburn delivered 20 enhanched Ripon IIs, 40 Ripon IIAs and 30 Ripon IICs with metallic wing structures. An entirely metallic version was Ripon III and it developed to Blackburn Baffin with Bristol Pegasus radial. The Finnish Air Force purchased the production licence and a pattern aircraft in 1928. Both the licence drawings and the pattern aircraft delayed badly. The State Aircraft Factory had a lot of problems with the production of the Ripon. It was hard to find a suitable engine for the Ripon. Finally the Bristol Pegasus was chosen. Therefore the Finnish Ripon IIF resembles rather the Baffin I than Ripon II. The State Aircraft Factory delivered 25 Ripons in three lots between 1930 and 1934. The Ripon was used in reconnaissance, liaison, bombing and target tug duties. The Fokker T.8W was chosen to substitute the Ripon in Finland but the procurement of it failed due to the invasion of Germany to the Netherlands. The last Ripon flight was February 16th, 1945.

The aircraft is the sole survivor of the type in the World.

Aircraft code: RI-140

The aircraft is on the show of the Päijänne-Tavastia Aviation Museum.