« Takaisin

I.V.L. D 26 Haukka I

Epäluotettavan moottorin vuoksi epäonnistuneiden I.V.L. C.24- ja I.V.L. C.25- koneiden jälkeen Ilmailuvoimien Lentokonetehtaan konstruktrööri Kurt Berger suunnitteli kaksitasoisen I.V.L. D 26 Haukka I -hävittäjäkoneen, joka oli varustettu Gnome & Rhone:n lisenssillä valmistamalla Bristol Jupiter -moottorilla. Koneen ensilento tapahtui 17.3.1927. Konetta vertailtiin englantilaiseen Gloster Gamecock II -koneeseen ja päätettiin tilata kaksi parannettua prototyyppiä koneesta, joka sai nimen VL D 27 Haukka II. I.V.L. D 26 Haukka I -konetta käytettiin Suomen Ilmavoimissa, kunnes se poistettiin käytöstä 21.2.1931.

Käytöstä poistamisen jälkeen konetta säilytettiin Suomenlinnassa, josta se kuljetettiin vuonna 1948 Vesivehmaalle. Ilmailumuseoyhdistys ry:n Tiistaikerho konservoi koneen vuosina 2013-2015. Toukokuusta 2014 maaliskuuhun 2015 kone oli Suomen Ilmailumuseossa Hylyistä Helmiksi -näyttelyssä, jonka vierailijat saattoivat seurata entisöinnin edistymistä. 25.5.2015 kone luovutettiin takaisin Päijät-Hämeen Ilmailumuseolle.

Kone on prototyyppi.

Koneen tunnus: HA-39

Kone on näytteillä Päijät-Hämeen Ilmailumuseossa. Kone on konservoitu.

I.V.L._D.26_Haukka_I.jpg

Haukka I Suomenlinnassa keväällä 1927. The Haukka I at Suomenlinna early 1927. Kuva/Photo: via Kari Stenman.

I.V.L. C.24 and I.V.L. C.25 fighter prototypes were proven unsuccessful due to the unreliable engine. After that, the engineer Kurt Berger designed a new I.V.L. D 26 Haukka I biplane fighter. It was equipped by a Bristol Jupiter radial engine licence built in Gnome & Rhone. The maiden flight was March 17th, 1927. A comparison to the British Gloster Gamecock II fighter led to the development of Haukka. The Finnish Air Force ordered two enhanched prototypes (VL D 27 Haukka II) from the State Aircraft Factory. The Finnish Air Force used I.V.L. D 26 Haukka I until February 21st, 1931.

I.V.L. D 26 Haukka I was stored first at Suomenlinna but it moved to Vesivehmaa in 1948. The Tuesday Club of the Aviation Museum Society conserved the aircraft 2013-2015. During the conservation project from May 2014 to March 2015 the aircraft was in the From Wreck to Pear exhibition in the Finnish Aviation Museum. The Aviation Museum Society assigned it back to the Päijänne-Häme Aviation Museum on May 25th, 2015.

The aircraft is a prototype.

Aircraft Code: HA-39

The aircraft is on the show of the Päijänne-Häme Aviation Museum. The aircraft is conserved.