« Takaisin

PIK-7 Harakka II (H-56)

Petroskoista vuonna 1941 löydetyn neuvostoliittolaisen Antonov US-3-liitokoneen pohjalta suunniteltiin ja rakennettiin Jämin ilmailukerholla rakenteeltaan yksinkertainen alkeisliitokone Harakka I:n prototyyppi talvella 1944-1945. Harakka I -koneita rakennettiin 28 kpl, parannettua Harakka II -konetta 25 kpl ja Harakka III:sta rakennettiin prototyyppi. Konetyyppi oli käytössä vuoteen 1964.

H-56 rakennettiin vuonna 1952. Kone oli Tampereen Ilmailuyhdistyksen käytössä ainakin vuoteen 1957 saakka. Vuonna 1959 koneen omistajana mainitaan joutsalainen A. Österberg. Kone poistettiin rekisteristä vuonna 1964.

Tunnus: H-56

Kone on näytteillä Suomen Ilmailumuseossa.


The Jämi Flying Club designed and built a prototype of structurally simple basic glider Harakka I during the winter 1944-1945 by using an Soviet Antonov US-3 glider found at Petroskoi in 1941 as a basis. In all, 28 Harakka Is as well as 25 enhanced Harakka IIs and a prototype of the Harakka III were built. The aircraft type was used until 1964.

H-56 was built in 1952. The Tampereen Ilmailuyhdistys used it at least until 1957. A. Österberg from Joutsa has been mentioned as an owner in 1959. The aircraft was unregistered in 1964.

Code: H-56

The aircraft is on the show of the Finnish Aviation Museum.