« Takaisin

Mil Mi-8T (CCCP-25267)

Mikhail Milin suunnittelutoimisto alkoi vuonna 1957 kehittää seuraajaa Mil Mi-4 -helikopterille. Yksimoottorinen prototyyppi lensi ensilentonsa 24.6.1961. Tyypin pääkäyttäjät - Aeroflot ja Neuvostoliiton puolustusvoimat - vaativat koneeseen kahta moottoria. Sopivaa moottoria ei ollut olemassa, jolloin Isotov-suunnittelutoimisto kehitti helikopteriin sopivan turbiinimoottorin. Kaksimoottorinen prototyyppi lensi ensimmäisen kerran 2.8.1962. Helikopterin sarjavalmistus alkoi vuonna 1965 ja Mil Mi-8 -helikopterista tuli yksi eniten valmistettuja helikoptereita. Mi-8P oli helikopterin matkustaja- ja Mi-8T kuljetusmuunnos. Helikopterityyppiä on valmistettu yli 11 000 kpl ja valmistus jatkuu edelleen. Suomen Ilmavoimat hankki vuosina 1973-1974 neljä Mil Mi-8T -helikopteria ja vuosina 1978-1979 kaksi Mil Mi-8P -kopteria. Vuonna 1981 Rajavartiolaitokselle hankittiin kolme Mi-8T-helikopteria, joista yksi tuhoutui vuonna 1982. Sen tilalle saatiin uusi vuonna 1983. Vuonna 1988 Rajavartiolaitoksen Mil Mi-8T -helikopterit siirtyivät ilmavoimille.

Sarjanumeronsa perusteella CCCP-25267 on yksi vanhimmista säilyneistä Mi-8-helikoptereista, valmistunut vuonna 1968. Kopteri on ollut Aeroflotin käytössä. Se tuotiin Suomeen maakuljetuksena ja oli 1990-luvulla nähtävyytenä Liedenpohjassa.

Koneen tunnus: CCCP-25267

Kone on näytteillä Torpin Tykit -museossa Inkoossa.


The design bureau of Mikhail Mil started the development of the successor of Mil Mi-4 helicopter in 1957. A single-engined prototype flew first time on June 24th 1961. The main operators - Aeroflot and Soviet armed forces - demanded a twin-engined helicopter. Since there is none suitable engine, the design bureau Isotov developed a turbine engine for helicopter. The twin-engined prototype flew first time on August 2nd 1962. The series production started in 1965 and the Mil Mi-8 is one of the most produced helicopter in the world. Mi-8P is a passenger and Mi-8T a cargo variant. The total production is over 11,000 helicopters and the production continues. The Finnish Air Force acquired four Mil Mi-8T helicopters in 1973-1974 and two Mi-8P in 1978-1979. The Border Guard acquired three Mil Mi-8T helicopters in 1981. One of them destroyed in 1982 and it substitued by a new one next year. The helicopters of the Border Guard moved to the Finnish Air Force in 1988.

According to the serial number, the CCCP-25267 is one of the oldest Mi-8s. It has been delivered in 1968. Aeroflot has operated it. CCCP-25267 transferred by ground transport from Russia to Finland. It has been at Liedenpohja during the 1990s.

Aircraft code: CCCP-25267

The aircraft is on the show at the Torpin Tykit Museum in Inkoo.